ZASPOŻ
O nasOfertaOchrona PPOŻKontakt

 

   Jesteśmy firmą rodzinną, istniejącą na rynku od 1992 roku. Prowadzimy szereg projektów krótko i długoterminowych z zakresu, szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Ukierunkowani jesteśmy na kompleksową pomoc i wsparcie dla firm w zakresie realizacji przez nie ustawowych zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Specjalizujemy się w zagadnieniach dot. „obsługi” obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (ZL I, ZL III i ZL V).

   Równolegle z wyżej wymienioną działalnością prowadzimy także projekty zadaniowe zamknięte, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o charakterze jednorazowym lub cyklicznym, jak: audyt budynków i pomieszczeń, konsulting i doradztwo, w tym techniczne dot. bieżącej eksploatacji budynku i urządzeń przeciwpożarowych, test zintegrowany pracy urządzeń przeciwpożarowych wg scenariusza pożarowego, szkolenia, ćwiczenia lub treningi  w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji oraz  opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

   Ponadto proponujemy usługę polegającą na reprezentowaniu interesów Państwa firmy podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych i audytów kategoryzacyjnych przeprowadzanych przez przedstawicieli właściwych miejscowo komend Państwowej Straży Pożarnej i firm ubezpieczeniowych oraz, w przypadku potrzeby, do czasu zakończenia wszczętego tymi czynnościami postępowania administracyjnego.

   Przy tych wszystkich realizacjach i projektach zawsze współpracujemy z ekspertami i specjalistami posiadającymi bogaty dorobek zawodowy, wieloletnią praktykę i doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, wyniesione z pracy w sektorze administracji publicznej i biznesie.

   Specjalizujemy się również w świadczeniu usług z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) – m.in. prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych, prowadzenie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka zawodowego.

   Zatem jesteśmy do Państwa dyspozycji, po to, aby wspierać Państwa w efektywnym podnoszeniu standardów bezpieczeństwa Waszych organizacji.